INISIATIF STRATEGIK PELAKSANAAN KBBM

PROGRAM ACCESS TO RETAIL
ANUGERAH KEDAI HARGA PATUT (AKHP)
Melalui pengiktirafan ini, Anugerah Kedai Harga Patut diberikan kepada para peniaga yang sentiasa memastikan kualiti, nilai dan perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna memenuhi kehendak dan keperluan pengguna pada harga yang berpatutan.
AKHP 2020